Úvod Odborné články KINESIOLOGICKÉ TEJPY
KINESIOLOGICKÉ TEJPY

KINESIOLOGICKÉ TEJPY

V podstatě lze kineziologické tejpování vnímat jako způsob nekončící masáže! Podporuje mikrocirkulaci (transport živin kapilárami), stimuluje lymfatickou drenáž, zabraňuje srůstání pojivové tkáně a zlepšuje pohyblivost svalů a kloubů.
Narozdíl od tradičních tuhých sportovních tejpů – které pevně znehybní, aby se předešlo dalšímu zranění – kinesio tejp nasměruje a povzbudí svaly a fascie (vazivovou tkáň) k pohybu! Kinesio tape je co do tloušťky a elasticity téměř identický
s lidskou kůží. Kineziologický tejp lze tedy používat, aniž by jakkoli omezoval svobodu pohybu.JAK TO FUNGUJE

Nervové receptory se nacházejí jak
v kůži, tak v hlubokých vrstvách fascií a svalů. Kombinace správného napětí,s nímž je tejp aplikován a vlnitého vzoru na vnitřní straně kvalitního kineziologického tejpu „nadzvedává“ pokožku a uvolňuje ji od podkladové svalové tkáně.
Dochází k úlevě nebo snížení tlaku na poraněný sval způsobující to, že nervové receptory vysílají do mozku snížený počet signálů bolesti.
 
NAPĚTÍ TEJPU

Napětí může aktivovat a nabudit svaly; proto je elasticita a napětí pásky prvořadé:
• Při rekonvalescenci po poranění ACL je kvadriceps výrazně oslaben. Při "kinesiotejpování" s maximálním napětím dojde
k přiblížení svalových vláken k sobě, což v podstatě způsobí trvalou kontrakci svalu (a tedy sval posílí).
• Na druhou stranu u plantární fasciitidy (zánět v oblasti paty) bude lýtko vystaveno vysokému tlaku. Tento tlak lze snížit aplikací kinesio tejpu s (velmi) omezeným/nízkým napětím, aby se snížil příjem signálů bolesti.
 


POMÁHÁ TO?

ANO!
Studie prokázaly, že použití kineziologických tejpů pro chronické bolesti pohybového aparátu – trvající déle než 4 týdny (1) – má lepší výsledky
ve srovnání s jinými typickými léčebnými postupy, jako je led, léky proti bolesti atd.

Jako u každé jiné léčby se tejpování nevztahuje na každého
a je součástí širšího léčebného plánu. Kineziologický tejp by měl být vnímán jako doplněk k dalším, na důkazech založených, léčebným postupům, jako jsou terapeutická cvičení.
  

 

KDY TEJPY POUŽÍT

Podle toho, jak je kineziologický tejp (úroveň napětí) aplikován, lze jej použít např. k podpoře svalů, propriocepci (stabilita svalů při pohyblivosti) a odlehčení fascie:PODPORA

Tejpování zabraňuje přílišnému natahování nebo stahování svalů. Kineziologický tejp se používá k poskytnutí dodatečné podpory postiženým svalům nebo kloubům bez omezení pohyblivosti.

 

ZNOVU-VZDĚLÁNÍ

Kineziologický tejp může pomoci 'znovu vzdělávat' svaly, které si zvykly na nesprávnou pozici, což způsobilo, že nefungují vůbec nebo ztratily (z velké části) svou funkci.

 

ZLEPŠENÍ

Někteří věří, že používání kineziologické pásky může pomoci zlepšit výkon. Neexistují však žádné lékařsky podložené studie
a má se za to, že jde spíše o psychologický aspekt. 

JAK NANÉST

Pro správnou aplikaci kineziologické pásky nemusíte být specialistou. Neexistuje žádný důkaz, že všechny druhy vzorů
a specifické techniky přispívají k lepšímu výsledku! Tejp aplikujte na bolestivé místo mírným natažením (cca 25 %, ale nikdy ne více než 50 %). Pokud tejp po aplikaci nesníží bolest o 50 %, nebude kinesio tejp pro tuto specifickou situaci účinný.
 APLIKAČNÍ TIPY

První a poslední 4 cm tejpu by měly být aplikovány bez napětí.

• Vyhněte se pomačkání pásky a nedotýkejte se lepicí strany rukama.
• Konce seřízněte do kulatého tvaru, abyste zabránili rychlejšímu odlepení šikmých stran.
• Aplikujte na bolestivé místo a v případě potřeby umístěte několik proužků po obou stranách postiženého svalu.
• Pokud se objeví vyrážka (alergická reakce), okamžitě odstraňte.
• Kinesiologický tejp lze nosit 3 až 5 dní.
• Kontakt s vodou má vliv na dobu nošení (adhezi).ZDROJ

(1) Lim, EC and MGTay, Kinesio taping in musculoskeletal pain and disability that lasts formore than 4 weeks: is it time to peel off the tape and throw it out with the sweat?A systematic review with meta-analysis focused on pain and also methods of tapeapplication.Br J Sports Med, 2015. 49(24): p. 1558-66.
 

Produkty v článku

Všechna práva vyhrazena Revvi.cz © 2023